Xin chào. Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?

Giới Thiệu Bạn Bè

Cách tham gia chương trình giới thiệu bạn bè nhận hoa hồng 2% trên VESOONLINE ra sao?

Khi bạn đã đăng ký tài khoản và trở thành thành viên trên VESOONLINE chúng tôi sẽ cấp cho bạn 1 đường dẩn giới thiệu (Link có sẵn trên trang của bạn khi bạn đăng nhập). Bạn có thể dùng Link liên kết của bạn để giới thiệu bạn bè tham gia dịch vụ hỗ trợ  mua vé  trên VESOONLINE và nhận 2% trên tổng số tiền mà bạn bè của bạn đã mua.

Nhận tiền hoa hồng khi giới thiệu bạn bè sử dụng dịch vụ hỗ trợ mua vé số trên VESOONLINE như thế nào?

Bạn sẽ nhận được 2% hoa hồng trên tổng số tiền mua vé của tất cả những bạn bè do bạn giới thiệu được. Hoa hồng này được tự động cộng dồn trong tài khoản giới thiệu trên trang quản lý của bạn và bạn có thể rút số tiền trên tài khoản giới thiệu này về tài khoản hỗ trợ mua vé hộ hoặc tài khoản ngân hàng của bạn bất cứ khi nào bạn muốn.

Hoa hồng có thể nhận: là hoa hồng sẽ được nạp tài khoản Hoa Hồng Giới Thiệu, từ đây mình có thể rút tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản hỗ trợ mua vé hộ.

Hoa hồng chưa nhận được: là hoa hồng khi sử dụng dịch vụ hỗ trợ mua hộ vé mà chưa tới kỳ xổ số, sẽ nhận được sau khi có kết quả xổ số ( ví dụ như vé MEGA 6/45 giờ xổ sẽ là 18h00 phút, sau giờ này hoa hồng sẽ tự động chuyển về hoa hồng có thể nhận )

Hoa hồng 2% giới thiệu này tôi nhận được 1 lần duy nhất hay lâu dài?

Hoa hồng này bạn sẽ nhận được vĩnh viễn không có giới hạn và chúng tôi tin chắc nó là khoản tiền thụ động để tham gia mua vé khá hấp dẫn dành cho bạn.

Những người bạn do tôi giới thiệu sau đó họ giới thiệu những người bạn khác vậy tôi có được hoa hồng từ những người mới đó?

Chúng tôi chỉ áp dụng hoa hồng 1 cấp có nghĩa là bạn giới thiệu được khách hàng nào thì bạn hưởng hoa hồng trên số tiền tham gia mua vé của khách hàng đó.