Xin chào. Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?

Giới Thiệu Bạn Bè

Cách tham gia chương trình giới thiệu bạn bè nhận hoa hồng 2% trên website vesoonline.com ra sau?

Khi bạn đã đăng ký tài khoản và trở thành thành viên trên website vesoonline.com chúng tôi sẽ cấp cho bạn 1 đường dẩn giới thiệu (Link có sẵn trên trang của bạn khi bạn đăng nhập). Bạn có thể dùng Link liên kết của bạn để giới thiệu bạn bè tham gia mua vé trên website vesoonline.com và nhận 2% trên tổng số tiền mà bạn bè của bạn đã mua.

Nhận tiền hoa hồng khi giới thiệu bạn bè mua vé số trên website vesoonline.com như thế nào?

Bạn sẽ nhận được 2% hoa hồng trên tổng số tiền mua vé của tất cả những bạn bè do bạn giới thiệu được. Hoa hồng này được cộng dồn tự động trong tài khoản trên trang quản lý của bạn và bạn có thể rút về bất cứ khi nào bạn muốn.

Hoa hồng 2% giới thiệu này tôi nhận được 1 lần duy nhất hay lâu dài?

Hoa hồng này bạn sẽ nhận được vĩnh viễn không có giới hạn và chúng tôi tin chắc nó là khoản tiền phụ động khá hấp dẫn dành cho bạn.

Những người bạn do tôi giới thiệu sau đó họ giới thiệu những người bạn khác vậy tôi có được hoa hồng từ những người mới đó?

Chúng tôi chỉ áp dụng hoa hồng 1 cấp có nghĩa là bạn giới thiệu được khách hàng nào thì bạn hưởng hoa hồng trên số tiền tham gia mua vé của khách hàng đó.