Vé Số Online
Khách hàng may mắn
Thông báo: Từ ngày 01/07/2018 Khách hàng "ĐĂNG KÝ MỚI" tài khoản tại trang www.vesoonline.com sẽ được nhận ưu đãi tặng 50.000đ vào tài khoản.

Góp Vốn Mua Vé Mega 6/45 - Bao 8

A
Bỏ chọn x
70%
STT Số Điện Thoại Góp Vốn Thành Tiền
1 xxxxx30581 5% 14,000đ
2 xxxxx88381 5% 14,000đ
3 xxxxx75152 5% 14,000đ
4 xxxxx35041 30% 84,000đ
5 xxxxx09174 10% 28,000đ
6 xxxxx88882 5% 14,000đ
7 xxxxx28416 5% 14,000đ
8 xxxxx30581 5% 14,000đ
Tổng cộng 70% 196,000đ
B
Bỏ chọn x
45%
STT Số Điện Thoại Góp Vốn Thành Tiền
1 xxxxx89966 5% 14,000đ
2 xxxxx11077 5% 14,000đ
3 xxxxx30581 5% 14,000đ
4 xxxxx75152 5% 14,000đ
5 xxxxx09174 10% 28,000đ
6 xxxxx11010 5% 14,000đ
7 xxxxx88882 5% 14,000đ
8 xxxxx30581 5% 14,000đ
Tổng cộng 45% 126,000đ