Thông báo: Ngày 31/10/2018 kết thúc chương trình ưu đãi tặng 50.000đ vào tài khoản khi khách hàng "ĐĂNG KÝ MỚI"

Điều khoản sử dụng

Chào mừng bạn đến với trang vesoonline.com. Vui lòng đọc kỹ các Điều Khoản Dịch Vụ sau đây trước khi sử dụng Trang Web này hoặc trước khi mở một tài khoản vesoonline ("Tài Khoản") để bạn biết được các quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của mình liên quan đến Đại lý vé số Minh Chính.

Đại lý vé số Minh Chính phát triển website vesoonline.com và ứng dụng Mua Hộ Vé Số.

Mua Hộ Vé Số - vesoonline.com thuộc sở hữu của Đại lý vé số Minh Chính đăng ký hoạt động kinh doanh ngày 13.02.2015. Đáp lại tình cảm của Khách Hàng Đại lý vé số Minh Chính luôn nổ lực phát triển để nâng cao chất lượng dịch vụ để phục vụ tốt hơn mỗi ngày.

Chương I - Quy Định Chung

Điều 1: Căn Cứ Pháp Lý

1.1 Các quy định Pháp luật hiện hành về kinh doanh xổ số của Nhà nước Việt Nam;

1.2 Căn cứ Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01/03/2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ số; Nghị định số 78/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01/03/2007;

1.3 Căn cứ Thông tư số 75/2013/TT-BTC ngày 04/06/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết về hoạt động kinh doanh xổ số;

1.4 Căn cứ Thông tư số 136/2013/TT-BTC ngày 03/10/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán;

Điều 2: Đối Tượng Và Phạm Vi Điều Chỉnh

2.1 Khách hàng sử dụng ứng dụng Mua Hộ Vé Số - Vesoonline.com

2.2 Đại lý hợp tác kinh doanh dịch vụ “Mua Chung – Trúng Lớn” của Đại lý vé số Minh Chính

Điều 3: Giải Thích Thuật Ngữ

3.1 Mua Hộ Vé Số - vesoonline.com là sản phẩm được phát triển và kinh doanh bởi Đại lý vé số Minh Chính thông qua hình thức Website VesoOnline.com và ứng dụng Mua Hộ Vé Số đứng vai trò trung gian giữ hộ vé số truyền thống và vé số điện toán (Vé số Vietlott).

3.2 Vesoonline.com: là website cung cấp dịch vụ giữ hộ vé số truyền thống và vé số bao điện toán (Vé số Vietlott)

3.3 Mua Hộ Vé Số: là ứng dụng cung cấp dịch vụ giữ hộ vé số truyền thống và vé số bao điện toán (Vé số Vietlott)

3.4 Vé Số Truyền Thống: là loại hình xổ số có in sẵn trước giá vé, các chữ số, chữ cái để khách hàng lựa chọn tham gia dự thưởng. Số lượng các chữ số, chữ cái được giới hạn trong phạm vi vé số phát hành và việc xác định kết quả trúng thưởng được thực hiện sau thời điểm phát hành vé số.

3.5 Vé Số Bao Vietlott: Là hình thức vé số điện toán (Vietlott) để tăng xác suất người trúng thưởng.

3.6 “Mua Chung - Trúng Lớn”: là một dịch vụ góp tiền mua vé Bao xổ số điện toán nhằm tăng xác suất trúng giải cho người chơi được điều hành bởi Đại lý vé số Minh Chính hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh xổ số. Đại lý vé số Minh Chính đóng vai trò trung gian Uy Tín để thực hiện các công việc mua vé hộ, giữ vé và chia giải thưởng đồng đều theo tỷ lệ phần trăm tham gia dự thưởng cho từng Khách Hàng khi có vé trúng giải.

3.7 “Tài khoản sử dụng dịch vụ Mua Hộ Vé Số – vesoonline.com / Tài Khoản”: là tài khoản đăng ký trên trang website Vesoonline.com với các thông tin như: Họ và Tên, Số Điện Thoại, Chứng Minh Nhân Dân, Email, Địa chỉ của người đăng ký.

3.8 Khách Hàng: là người sử dụng dịch vụ Mua Hộ Vé Số - Vesoonline.com bằng hình thức sử dụng trực tuyến trên website vesoonline.com, ứng dụng Mua Hộ Vé Số. Và mua qua các Đại lý bán hàng của dịch vụ Mua Hộ Vé Số - vesoonline.com

3.9 Đại Lý Hợp Tác: Là cửa hàng vé số, hộ kinh doanh đăng ký hợp tác kinh doanh dịch vụ Mua Hộ Vé Số - vesoonline.com.

Chương II - Quyền Và Trách Nhiệm Của Các Bên

Điều 1: Quyền Và Trách Nhiệm Của Đại Lý Vé Số Minh Chính

Quy định quyền hạn và trách nhiệm của Đại lý vé số Minh Chính trong quá trình hoạt động kinh doanh dịch vụ Mua Hộ Vé Số - vesoonline.com

1.1 Quyền hạn:

- Đại diện và hoạt động vì lợi ích chung của các khách hàng đăng ký sử dụng website Vesoonline.com, ứng dụng Mua Hộ Vé Số trong việc thực hiện, giám sát công việc liên quan đến quản lý vận hành dịch vụ Mua Hộ Vé Số - Vesoonline.com.

- Giám sát thực hiện bảo trì, bảo dưỡng các tiện ích, cơ sở hạ tầng kỹ thuật của dịch vụ Mua Hộ Vé Số - Vesoonline.com.

1.2 Trách Nhiệm

- Mua hộ vé, giữ vé, chia thưởng khi khách hàng trúng giải.

- Giải quyết thắc mắc, tranh chấp cho khách hàng.

- Thu thập, tổng kết ý kiến, kiến nghị khách hàng để nâng cấp dịch vụ.

Điều 2: Quyền Và Trách Nhiệm Của Khách Hàng

2.1 Quyền hạn

- Khách hàng được sử dụng dịch vụ Mua Hộ Vé Số – vesoonline.com.

- Được đăng ký tài khoản sử dụng dịch vụ Mua Hộ Vé Số – vesoonline.com.

- Được mua vé số với giá đúng quy định của pháp luật.

- Được phép rút, nạp tiền từ tài khoản sử dụng dịch vụ Mua Hộ Vé Số – vesoonline.com.

- Được ý kiến phản hồi để giúp dịch vụ phát triển.

2.2 Nghĩa Vụ

- Bảo mật tài khoản sử dụng dịch vụ Mua Hộ Vé Số – vesoonline.com

- Cung cấp chính xác thông tin cần thiết khi sử dụng dịch vụ Mua Hộ Vé Số – vesoonline.com

- Chấp hành các quy định về luật chơi, và chính sách từ dịch vụ Mua Hộ Vé Số – vesoonline.com đưa ra.

Điều 3: Quyền Và Trách Nhiệm Của Đại Lý Hợp Tác

1.1 Quyền Hạn

- Được cung cấp tài khoản dịch vụ “Bao Chung – Trúng Lớn”

- Được hưởng hoa hồng hợp tác dịch vụ “Bao Chung – Trúng Lớn”

- Được hỗ trợ đào tạo bán hàng, xử lý vấn đề kỹ thuật “Bao Chung - Trúng Lớn”

1.2 Nghĩa Vụ

- Bảo mật tài khoản “Bao Chung – Trúng Lớn”

- Cung cấp chính xác thông tin cần thiết khi sử dụng dịch “Bao Chung – Trúng Lớn”

- Chấp hành các quy định về luật chơi, và chính sách từ dịch vụ “Bao Chung – Trúng Lớn” đưa ra.

Chương III - Sản Phẩm, Hướng Dẫn Sử Dụng

Điều 1: Dịch Vụ Tại Mua Hộ Vé Số - Vesoonline.com

1.1 Vé Số Truyền Thống

Vé số truyền thống được cung cấp trên dịch vụ Mua Hộ Vé Số – vesoonline.com thuộc sở hữu của công ty xổ số kiến thiết các tỉnh vì vậy giá bán, cách dò vé, điều kiện, thời gian lĩnh thưởng, thủ tục lĩnh thưởng và thuế thu nhập cá nhân đều theo Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01/03/2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ số.

1.2 Vé Bao

Vé bao được cung cấp trên dịch vụ Mua Hộ Vé Số – vesoonline.com thuộc sở hữu của công ty xổ số điện toán Vietlott vì vậy giá bán, cách dò vé, điều kiện, thời gian lĩnh thưởng, thủ tục lĩnh thưởng và thuế thu nhập cá nhân đều theo Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01/03/2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ số.

1.3 Mua Hộ Vé Số - vesoonline.com

Mua Hộ Vé Số - vesoonline.com là dịch vụ mua hộ vé số tại website vesoonline và ứng dụng Mua Hộ Vé Số được phát triển bởi Đại lý vé số Minh Chính. Luật chơi, cách chơi, điều khoản sử dụng đều được quy định tại website vesoonline.com.

Điều 2: Hướng Dẫn Sử Dụng

2.1 Tài Khoản

Để sử dụng dịch vụ Mua Hộ Vé Số - vesoonline.com cần có Tài Khoản.  Để có Tài Khoản bạn cần cung cấp chính xác các thông tin cá nhân như: Họ và Tên, Số điện thoại, Chứng Minh Nhân Dân và Email.

             2.1.1 Chức Năng Tài Khoản

- Sử dụng dịch vụ tại Mua Hộ Vé Số Vesoonline.com

- Quản lý vé đã mua hộ

- Lịch sử rút/nạp tiền, và rút/nạp tiền

- Thông tin tài khoản

             2.1.2 Hướng Dẫn Tạo Tài Khoản

- Hướng dẫn tạo tài khoản xem tại: 

https://id.vesoonline.com/dang-ky.html

2.2 Sử Dụng Dịch Vụ

- Sử dụng dịch vụ Mua Hộ Vé Số - Vesoonline.com có 2 hình thức sử dụng

              2.2.1 Sử Dụng Online

- Áp dụng cho khách hàng đăng ký tại website vesoonline và ứng dụng Mua Hộ Vé Số để sử dụng dịch vụ mua hộ vé số.

Có 2 dịch vụ hiện áp dụng cho Khách Hàng sử dụng online:

- Dịch Vụ Mua Hộ Vé Số Truyền Thống:

https://www.vesoonline.com/trung-tam-ho-tro/cach-choi-ve-so-kien-thiet-o0uz4oww5.html

- Dịch Vụ Mua Hộ Vé Số Bao “Mua Chung – Trúng Lớn”:

https://www.vesoonline.com/trung-tam-ho-tro/cach-mua-ve-bao-chung-o0uz4owoz.html

             2.2.2 Sử Dụng Offline

Áp dụng cho khách hàng sử dụng dịch vụ tại điểm bán hàng hợp tác của dịch vụ Mua Hộ Vé Số - vesoonline.com

Dịch vụ hiện áp dụng cho Khách Hàng sử dụng online:

- Dịch Vụ Mua Hộ Vé Số Bao “Mua Chung – Trúng Lớn”:

https://www.vesoonline.com/trung-tam-ho-tro/cach-mua-ve-bao-chung-o0uz4owoz.html

2.3 Rút/Nạp Tiền Từ Tài Khoản

Có 2 hình thức Rút/Nạp tiền tại Mua Hộ Vé Số - vesoonline.com

              2.3.1 Rút/Nap Tiền Online:

Áp dụng khách hàng có tài khoản ngân hàng, và thực hiện giao dịch online

- Hướng dẫn và quy định nạp tiền từ Tài Khoản:

https://id.vesoonline.com/rut-tien.html

- Hướng dẫn và quy định rút tiền từ Tài Khoản:

https://id.vesoonline.com/rut-tien.html

* Lưu ý: vui lòng đăng nhập trước để vào link phía trên       

               2.3.2 Rút/Nạp Tiền Offline

Áp dụng khách hàng rút tiền tại các điểm bán hàng của Đại lý vé số Minh Chính

- Danh sách đại lý:

https://www.vesoonline.com/Danh-Sach-Dai-Ly.html

- Hướng dẫn và quy định nạp tiền tại điểm bán hàng:

https://www.vesoonline.com/nap-tien-offline.html

- Hướng dẫn và quy định rút tiền tại điểm bán hàng:

https://www.vesoonline.com/rut-tien-offline.html

2.4 Quản Lý Vé                       

               2.4.1 Vé Số Kiến Thiết: Vé số kiến thiết được nhập vào hệ thống trước kỳ xổ. Sau đó khách hàng sẽ chọn lựa những vé và những vé được chọn của từng đơn hàng phải được bỏ vào két sắt lưu trữ. Đến cuối ngày in ra 2 bảng dách sách gồm:

- Danh sách vé bán trong ngày         

               2.4.2 “Bao Chung – Trúng Lớn”: Vé số điện toán “Vé Bao” được mua từ thiết bị đầu cuối của Vietlott, sau khi scan và cập nhật vé lên hệ thống thì bộ phận xử lý vé sẽ in tờ “Danh sách vé bao” có thông tin của những vé bao đó giao cho ban giám đốc tiếp nhận kiểm tra và đưa vào két sắt lưu trữ.

Điều 3: Quy Trình Lưu Trữ Vé

3.1 Nơi Lưu Trữ: Két sắt có niêm phong tại trụ sở Đại Lý Vé Số Minh Chính

3.2 Thời gian lữu trữ: Vé được lưu trữ tối thiểu là 3 tháng kể từ ngày xổ của kỳ vé đó.

3.3 Lấy Vé Đổi Thưởng: Trường hợp có vé trúng cần được lấy ra khỏi kho lưu trữ để đổi và chung thưởng cho khách thì phải có hồ sơ thay thế gồm:

- Hình ảnh vé được photocopy lại trên nền giấy A4

- Giấy liệt kê danh sách khách trúng và kết quả giải trúng

- Đại Lý Vé Số Minh Chính do anh Nguyễn Thái Trọng (tên thường gọi Minh Chính) thành lập vào đầu tháng 03 năm 2015, đại lý có trụ sở chính đặt tại 229 Nguyển Văn Nghi, P.7, Q.Gò Vấp. Với đội ngủ nhân viên đầy nhiệt huyết, chúng tôi đã cùng nhau nổ lực nhằm cung cấp ra thị trường những sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao để có thể đáp ứng số đông những khách hàng thông thái luôn tìm kiếm những cái mới, tiện dụng và chuyên nghiệp. Những sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

- Sản phẩm: Cung cấp vé số sỉ, lẻ, cung cấp đèn và kính lúp soi vé số giả, nhận làm Album mang thương hiệu của các đại lý,..

- Dịch vụ: Đổi vé số trúng với hoa hồng cạnh tranh, tài trợ phiếu thưởng và dán decan thùng vé số miển phí.

- Rất mong được khách hàng đón nhận và góp ý về những sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi cung cấp.

Đại Lý Vé Số Minh Chính

Website: 

www.doisotrung.com.vn

www.minhchinh.com

www.vesoonline.com

Hotline: 090 999 0007 (Minh Chính)

Địa chỉ: 229 nguyễn Văn Nghi, P.7, Q.Gò Vấp, Tp.HCM

Hân hạnh phục vụ Khách Hàng !

Nhận ngay hoa hồng khi những người bạn giới thiệu mua vé trên vesoonline.com
Đăng nhập